Các dấu hiệu hình chung, thông thường và thiết yếu không thể đăng ký là nhãn hiệu

Da

Một số dấu hiệu hình, theo quy ước hoặc theo tập quán, có một ý nghĩa nhất định, được hiểu rộng rãi trong giới kinh doanh và người tiêu dùng liên quan, hoặc một bộ phận lớn người tiêu dùng, đối với toàn bộ hay một số hàng hóa, sản phẩm cụ thể. Giống như trường hợp các tên gọi chung, phổ biến của hàng hóa, dịch vụ, những dấu hiệu hình như vậy không có chức năng của một nhãn hiệu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nó chỉ dẫn.

Ví dụ, các dấu hiệu sau đây thường được sử dụng trong ngành công nghiệp da để chỉ dẫn rằng một sản phẩm được làm toàn bộ hay một phần bằng da. Những dấu hiệu này không thể được đăng ký nhãn hiệu cho loại sản phẩm đó, hay hàng hóa, dịch vụ liên quan. Việc đăng ký những dấu hiệu này để sử dụng cho các loại hàng hóa khác có thể được cho phép, nếu không bị từ chối theo những căn cứ khác, đặc biệt là dấu hiệu đó phải không có tính chất lừa dối hoặc gây nhầm lẫn khi sử dụng kết hợp với các hàng hóa khác:

Tương tự, dấu hiệu sau đây là thông thường đối với dịch vụ cắt tóc:

Dịch vụ cắt tóc

Ở Việt Nam, những dấu hiệu sau đây không được chấp nhận đăng ký do những dấu hiệu này chung, phổ biến và thiết yếu với dịch vụ đi kèm:

Các dấu hiệu dạng hình có tính mô tả

Các dấu hiệu hình có tính mô tả liên quan đến các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể nên bị từ chối bảo hộ làm nhãn hiệu cho các hàng hóa hoặc dịch vụ này. Đối với trường hợp này, cơ sở căn bản để áp dụng cũng giống như các dấu hiệu từ có tính mô tả.

Một dấu hiệu dạng hình nên được xem là có tính mô tả khi chứa một đặc điểm đại diện giống các hàng hóa (hoặc dịch vụ) liên quan, hoặc nó không đủ khác so với cách thể hiện hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Nếu một dấu hiệu hình thể hiện rõ ràng bản chất, chủng loại, mục đích hoặc các tính chất khác của hàng hóa hoặc dịch vụ thì nên bị từ chối trên cơ sở tính mô tả.

Các ví dụ sau là ví dụ của các dấu hiệu hình nên bị xem là có tính mô tả đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan:

Dog vector
Đối với sản phẩm thức ăn cho chó
horse vector
Đối với thiết bị cưỡi ngựa, hoặc các phương tiện di chuyển bằng ngựa
5 star
Đối với dịch vụ khách sạn
Dấu hiệu này được hiểu là “năm ngôi sao (five stars)”, là đơn vị chuẩn để mô tả chất lượng trong ngành công nghiệp khách sạn.

Một dấu hiệu dạng hình được cho là khác với các khía cạnh và hình dáng thông thường của các hàng hóa liên quan hoặc khác với các điểm tốt liên quan đến các dịch vụ cụ thể, hoặc được thiết kế khác nhiều so với tiêu chuẩn, đặc điểm đại diện của hàng hóa hoặc dịch vụ, không nên bị xem là “có tính mô tả” và nên được cho phép đăng ký. Tương tự đối với các dấu hiệu dạng hình mà chỉ đơn giản mang tính tượng trưng hoặc khơi gợi lên các tính chất nhất định của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Ví dụ, các dấu hiệu hình sau không nên bị cho là có tính mô tả đối với các hàng hóa cụ thể hoặc các dịch vụ liên quan:

Ở Việt Nam, dấu hiệu sau được chấp nhận do cách thể hiện khác thường và có tính phân biệt, mặc dù trên thực tế hình con chồn được cho là có tính mô tả với một số loại “cà phê” và “sản phẩm cà phê” nhất định tại quốc gia đó:

Con chồn
Đối với “cà phê” hoặc “sản phẩm cà phê” – Đơn số 4-2008-01941

Ngoài những hình ảnh thông thường hoặc mang tính mô tả về sản phẩm, một số dấu hiệu phổ biến khác cũng không được coi là nhãn hiệu và không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được:

 1. Các ký hiệu đơn giản;
 2. Dấu hiệu là 1 ký tự đơn giản;
 3. Dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu;
 4. Dấu hiệu có màu đơn nhất;
 5. Dấu hiệu là sự kết hợp trừu tượng các màu sắc;
 6. Dấu hiệu có tính mô tả về sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ;
 7. Dấu hiệu mô tả địa lý;
 8. Dấu hiệu thể hiện sự tán dương;
 9. Dấu hiệu có tính chất lừa dối;
 10. Dấu hiệu có yếu tố nhà nước;
 11. Hình dáng thông thường của sản phẩm;
 12. Hình dáng sản phẩm có tính chức năng và hiệu quả kỹ thuật;
 13. Thiết kế bề mặt thông thường trên sản phẩm;
 14. Nhãn mác và khung phổ biến;
 15. Tên gọi chung, thông thường hoặc thiết yếu;
 16. Những khẩu hiệu quảng cáo đơn giản, chung chung;

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký độc quyền nhãn hiệu hoặc đăng ký logo công ty có thể liên hệ với InvestOne Law Firm để luật sư của chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.

Nguồn tham khảo:

1. Quy chế chung về Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu của các nước ASEAN;
2. Thư viện số của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
3. Tư liệu, thông tin liên quan trên Internet;

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50