VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 …

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp. Hợp đồng tổng thầu EPC, tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Engineering Procurement and Construction (nghị định …

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

Theo Nghị định này, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh chỉ còn 3 mức là: 3 triệu VNĐ/năm (đối với tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ), 2 triệu VNĐ/năm (đối …

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Ngày 08/06/2016, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông …

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 …

Bảng phân loại danh mục hàng hóa dịch vụ Nice 11 – 2018

Bảng phân loại danh mục hàng hóa dịch vụ Nice 11 (Ni-xơ 11) sắp xếp theo vần chữ cái. Đây là phiên bản mới nhất ban hành theo Thông báo số 10147/TB-SHTT ngày 24/11/2017 về việc áp dụng bản dịch tiếng Việt của Cục sở hữu …
0904.55.99.50