Danh mục: Luật doanh nghiệp

8 lý do khiến doanh nghiệp cần luật sư tư vấn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh có rất nhiều lý do khiến doanh nghiệp cần tìm đến luật sư tư vấn. Một trong những lý do cơ bản là các chủ doanh nghiệp không hiểu rõ các quy định của pháp luật nên cần …

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Trước đây, Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam được quy định tại 2 văn bản: và của Chính phủ. Nhưng hiện nay, Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG có hiệu lực từ ngày 20/8/2018 đã chính thức thay thế và tổng hợp 2 văn bản …

Thủ tục giải quyết cạnh tranh không lành mạnh

Pháp luật của các quốc gia đều ghi nhận và coi quyền cạnh tranh lành mạnh như là một quyền đương nhiên của doanh nghiệp và được Nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên, trong nền kinh tế hiện nay, đối nghịch với hành vi kinh …
0904.55.99.50