Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ

Tầm quan trọng của thương hiệu với nền kinh tế

Sự ra đời của thương hiệu với mục đích định vị các sản phẩm đánh dấu sự phát triển không ngừng của xã hội. Cũng như tên gọi của con người, thương hiệu là tên gọi của các sản phẩm, xa hơn nữa nó là …

Điều kiện cấp Bằng độc quyền sáng chế

Một sáng chế phải đáp ứng một số tiêu chuẩn mới có thể được bảo hộ bằng độc quyền sáng chế. Đó là sáng chế đó trước hết phải thuộc đối tượng được bảo hộ sáng chế, có khả năng áp dụng công nghiệp (hữu …

Bằng độc quyền sáng chế (Patent) là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một văn bằng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc một cơ quan khu vực nhân danh một số quốc gia) cấp trên cơ sở một đơn yêu cầu bảo hộ, trong đó mô tả một sáng …

Khái niệm chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý (Geographical Indications) là một khái niệm pháp lý có nguồn gốc ở Châu Âu, và được phổ biến rộng rãi trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới thông qua Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan …

Sở hữu trí tuệ là gì?

“Trí tuệ” là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định. Đó là năng lực riêng của con người mà không một loài sinh vật nào khác có được. “Sở hữu trí tuệ” được hiểu là sự sở hữu đối …

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định tại Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 3 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của cơ quan …
0904.55.99.50