Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ

Lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu chỉ có 1 ký tự

Dấu hiệu dạng chữ cái hay con số có thể xem là đáp ứng được yêu cầu về khả năng phân biệt để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu chữ cái hay con số được thể hiện dưới một hình dáng, phong cách, …
0904.55.99.50