Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ “nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau”, bất kỳ chủ thể nào thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua những giai đoạn thẩm định nhất định.

Chúng tôi là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp Cục Sở hữu trí tuệ, tư vấn và làm rõ vấn đề trên như sau:

Về quy trình đăng ký nhãn hiệu:

+ Tra cứu nhãn hiệu: nghĩa là kiểm tra nhãn hiệu mà Khách hàng dự định đăng ký có bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang trong quá trình thẩm định. (Chúng tôi thực hiện tra cứu miễn phí cho Khách hàng).

+ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

 • Soạn tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, phân nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi quá trình thẩm định đơn và giải quyết trả lời công văn yêu cầu (nếu có).
 • Thông báo, cập nhật cho Khách hàng về tiến trình thẩm định đơn nhãn hiệu.

+ Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Giai đoạn 2: Công bố đơn trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung trong vòng 9-12 tháng kể từ ngày đơn đăng kí bảo hộ thương hiệu được công bố.
 • Giai đoạn 4: Cấp văn bằng bảo hộ trong vòng 1 tháng.

Về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

 1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu;
 2. Quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;
 3. Mẫu nhãn hiệu hàng hoá
 4. Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, …);
 5. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác;
 6. Giấy uỷ quyền theo mẫu;
 7. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng không được phép bảo hộ.

Chúng tôi hoạt động và hướng tới phương châm vì lợi ích và sự phát triển bền vững của Khách hàng. Quý Khách có thể liên hệ để được tư vẫn miễn phí liên quan đến các dịch vụ sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 1. 02 Tờ khai;
 2. Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước không lớn hơn 80 x 80 mm);
 3. Các tài liệu liên quan (nếu cần);
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
 2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010;
 3. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;
 4. Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết nhất. Email: info@investone.com.vn hoặc Tel: 04 3224 2475 – 04 3224 2476.

Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Chấm điểm bài viết

Bình luận

avatar
0904.55.99.50