Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Việc chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa là vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của chủ nhãn hiệu và các bên liên quan. Do đó pháp luật tất cả các nước đều quy định rất cụ thể, chặt chẽ về các trường hợp cũng như trình tự, thủ tục tiến hành chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa.

Trước đây, pháp luật Việt Nam quy định 2 hình thức chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa là huỷ bỏ văn bằng bảo hộ và đình chỉ hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Luật SHTT 2005 cũng thừa nhận hai hình thức đó nhưng có sự thay đổi cho phù hợp hơn, đó là “huỷ bỏ văn bằng bảo hộ”, được đổi thành “huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ” còn “đình chỉ hiệu lực của văn bản bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa” được thay bằng “chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ”.

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 96 Luật SHTT 2005, văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau:

  • Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
  • Nhãn hiệu không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Người có quyền yêu cầu huỷ bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 05 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Pháp luật quy định về chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:

  1. Chủ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
  2. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
  3. Chủ văn bắng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế hơp pháp;
  4. Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước này có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
  5. Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
  6. Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
  7. Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng dặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

Quý khách cần lưu ý 2 điều sau

Qua các quy định về những trường hợp huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, chúng ta có thể thấy một số vấn đề cần lưu ý sau:

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam không quy định khả năng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực khi nhãn hiệu qua quá trình sử dụng mất đi tính phân biệt. Trong khi đó, như đã trình bày ở chương 1, tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa không phải là bất biến. nhãn hiệu có thể có được hay mất đi tính phân biệt vốn có qua quá trình sử dụng.

Thứ hai, với trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực do chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực cần được quy định cụ thể về thời gian ân hạn cũng như biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể và bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế. Chẳng hạn, về vấn đề này cách giải quyết theo Công ước Pari 1883 là quy định ân hạn cho việc nộp tiền duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. Người nộp phí gia hạn muộn phải nộp thêm một khoản phí phụ trội nhất định. Thời gian ân hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

InvestOne là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, cùng với đội ngũ luật sự ,chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm lâu năm,bất kỳ những vướng mắc pháp lý nào hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất và tận tình nhất.

Holine: (84) 24 32242476 hoặc email: info@investone.com.vn.

Xem thêm

Ngày cập nhật: 09/10/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50