Thẻ: Chỉ dẫn địa lý

Các bài viết về chỉ dẫn địa lý do InvestOne Law Firm biên tập và tổng hợp. Quý vị nếu quan tâm lĩnh vực này và có bất kỳ câu hỏi nào có thể liên hệ để được các luật sư của chúng tôi giải đáp miễn phí.

Khái niệm chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý (Geographical Indications) là một khái niệm pháp lý có nguồn gốc ở Châu Âu, và được phổ biến rộng rãi trong khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới thông qua Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan …

Nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to use”, trong đó …

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file”

Hiện nay trên thế giới đang sử dụng 2 nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ, đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” và nguyên tắc sử dụng đầu tiên “first to …

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên trong Sở hữu trí tuệ

Ngày ưu tiên và Quyền ưu tiên là 2 khái niệm thường thấy trong Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu không hiểu rõ 2 thuật ngữ này, bạn rất khó để hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký …

Những trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định (thông báo) của Cục Sở hữu trí tuệ sau quá trình thẩm định thấy đơn đăng ký chưa đạt yêu cầu để bảo hộ. Thông thường, đối tượng sở hữu trí tuệ bị từ chối …

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Việc chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa là vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của chủ nhãn hiệu và các bên liên quan. Do đó pháp luật tất cả các nước đều quy định rất …

Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Quyền chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ Theo quy định hiện hành của pháp luật, các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (trừ chỉ dẫn địa lý) có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều kiện …
0904.55.99.50