Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp cho đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu muốn được tiếp tục bảo hộ, chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận nhãn hiệu. Mỗi lần gia hạn nhãn hiệu sẽ được bảo hộ thêm 10 năm và pháp luật không hạn chế số lần gia hạn.

Hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

  1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ;
  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  3. Giấy ủy quyền;
  4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình làm việc của InvestOne

1. Chuẩn bị giấy tờ
Bạn gửi cho InvestOne Law Firm bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
2. Luật sư InvestOne tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý.
3. Nộp hồ sơ
InvestOne đại diện khách hàng thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
4. Theo dõi quá trình thẩm định
Trong suốt thời gian thẩm định đơn gia hạn, InvestOne sẽ theo dõi và xử lý các công việc phát sinh nếu có.
5. Nhận kết quả
 Kết quả khách hàng nhận được là Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực có thông tin ghi nhận việc gia hạn ở trang cuối.

Thủ tục yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cần phải được thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bị hết hiệu lực.

Thủ tục này có thể nộp muộn hơn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50