Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Mạch tích hợp bán dẫn (còn được gọi là bảng mạch điện tử, chip, IC) là sản phẩm có ít nhất 1 phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để thực hiện chức năng điện tử.

Trong khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ là bảo hộ về thiết kế bên ngoài, thì đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”) là đăng ký bảo hộ cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Để được bảo hộ, thiết kế bố trí phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Có tính nguyên gốc;
 2. Có tính mới thương mại;

Quy trình đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

1. Tiếp nhận thông tin
Quý khách cung cấp thông tin về thiết kế bố trí mạch tích hợp muốn đăng ký.
2. Tư vấn sơ bộ
InvestOne sẽ đánh giá sơ bộ xem bản thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn của quý khách có đáp ứng được tính nguyên gốc và tính mới thương mại hay không.
3. Soạn thảo hồ sơ
Dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp, InvestOne sẽ soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đầy đủ, bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 • Bản mô tả thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 • Bộ bản vẽ / ảnh chụp thiết kế bố trí mạch tích hợp (04 bộ);
 • Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);
 • Giấy ủy quyền;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;

4. InvestOne sẽ đại diện khách hàng nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
5. Theo dõi tình trạng đơn
Quá trình thẩm định hình thức đơn là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp được công bố trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố, với những đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ sẽ được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mà không tiến hành xét nghiệm nội dung đơn.

6. Nhận văn bằng bảo hộ và bàn giao cho quý khách

Quyền lợi sau đăng ký

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp tại InvestOne, quý khách sẽ được hưởng các dịch vụ tư vấn  sau đăng ký như sau:

 1. Tư vấn về cách thức thực hiện quyền đối thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 2. Tư vấn, giải quyết các tranh chấp liên quan đến thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 3. Thủ tục chuyển nhượng văn bằng cho chủ thế khác;
 4. Gửi công văn, đề xuất phương pháp giải quyết đối với các hành vi xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp.
 5. Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan;

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50