Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một phần quan trọng của sở hữu trí tuệ, cũng là xu thế tất yếu của các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phức tạp hơn so với đăng ký nhãn hiệu nên doanh nghiệp rất khó tự thực hiện mà phải nhờ đến sự hỗ trợ của các công ty luật như InvestOne Law.

Điều kiện bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

Định nghĩa về Kiểu dáng công nghiệp được quy định tại khoản 3, điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Kiếu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ phải đáp ứng được các điều kiện là:

 1. tính mới ;
 2. tính sáng tạo ;
 3. khả năng áp dụng công nghiệp ;

Tuy nhiên, các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Quyền nộp đơn Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước hết thuộc về tác giả – người đã tạo ra các thiết kế công nghiệp bằng nỗ lực của chính mình và các chi phí khác trong quá trình sáng tạo. Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp được tạo ra khi tác giả được thuê thì quyền nộp đơn thuộc về thực thể, cá nhân đã đầu tư các cơ sở tài chính và vật chất cho tác giả. Ngoài ra, người có quyền nộp đơn có quyền chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác thông qua hợp đồng bằng văn bản hoặc được thừa kế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

 1. Thông tin đầy đủ về người nộp đơn, tác giả;
 2. Giấy ủy quyền (theo mẫu do InvestOne soạn thảo);
 3. Hình vẽ / ảnh chụp của Kiểu dáng công nghiệp (05 bộ) ;
 4. Mô tả ảnh chụp / bản vẽ kiểu dáng công nghiệp và phân loại theo bảng phân loại quốc tế Locarno;
 5. Biên lai thu phí, lệ phí nhà nước;
 6. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác;
 7. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có);
 8. Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu trên kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu (1 bản);

Quy trình thực hiện của InvestOne

1. Tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Mục đích của việc tra cứu là để đảm bảo kiểu dáng công nghiệp đó có đáp ứng tính mới hay không. Có nghĩa là:

 • Đã được công bố, sử dụng, thương mại hóa rộng rãi chưa?
 • Đã thuộc quyền sở hữu của bên nào hay không?
 • Có bên nào nộp đơn bảo hộ cho kiểu dáng đó chưa?
 • Kiểu dáng đó có sự khác biệt cơ bản hay không?
 • …v…v…

Đây là thủ tục cần thiết để đánh giá tương đối khả năng đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp của bạn.

2. Soạn thảo hồ sơ
Sau khi tư vấn và chắc chắn kiểu dáng công nghiệp của bạn đủ điều kiện bảo hộ, InvestOne sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.
3. Nộp hồ sơ
InvestOne sẽ đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
4. Theo dõi tình trạng của đơn đăng ký
 Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ diễn ra theo 4 bước sau:

 1. Thẩm định hình thức đơn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 2. Công bố đơn hợp lệ: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
 3. Thẩm định nội dung đơn: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 4. Cấp văn bằng bảo hộ độc quyền: 01 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định cấp văn bằng.

5. InvestOne làm thủ tục nhận văn bằng và bàn giao cho quý khách

Phạm vi dịch vụ về sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn về các khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý và nộp đơn đăng ký;
 • Theo dõi tiến trình thẩm định đơn;
 • Trả lời Công văn từ Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Nhận Văn bằng bảo hộ từ Cục Sở hữu trí tuệ và bàn giao cho người nộp đơn;
 • Theo dõi thời hạn và làm thủ tục gia hạn cho Văn bằng bảo hộ;
 • Hỗ trợ sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng;

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50