Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Danh mục tra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và yêu cầu cụ thể cho từng ngành nghề đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam.

STT DANH MỤC NGÀNH NGHỀ XEM
1 Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), trừ quảng cáo thuốc lá Chi tiết
2 Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864), trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (CPC 86402) Chi tiết
3 Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) Chi tiết
4 Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676) Chi tiết
5 Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305) Chi tiết
6 Dịch vụ quản tài viên Chi tiết
7 Dịch vụ thẩm định giá Chi tiết
8 Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Chi tiết
9 Dịch vụ đóng gói (CPC 876) Chi tiết
10 Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442) Chi tiết
11 Dịch vụ pháp lý (CPC 861) Chi tiết
12 Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862) Chi tiết
13 Dịch vụ thuế (CPC 863) Chi tiết
14 Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671) Chi tiết
15 Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672), dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673) Chi tiết
16 Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674) Chi tiết
17 Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc giữ giống vi sinh vật trong thú y Chi tiết
18 Điều kiện kinh doanh nhóm ngành Sản xuất kinh doanh hàng hóa Chi tiết
19 Sản xuất con dấu Chi tiết
20 Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn Chi tiết
21 Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa Chi tiết
22 Kinh doanh tiền chất công nghiệp Chi tiết
23 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy Chi tiết
24 Sản xuất sản phẩm thuốc lá Chi tiết
25 Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia Chi tiết
26 Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt Chi tiết
27 Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng Chi tiết
28 Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển Chi tiết
29 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Chi tiết
30 Kinh doanh xăng dầu Chi tiết
31 Sản xuất phim (CPC 96112), trừ băng hình Chi tiết
32 Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113), trừ băng hình Chi tiết
33 Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121) Chi tiết
34 Dịch vụ phát thanh, truyền hình (CPC 9613) Chi tiết
35 Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; truyền hình theo yêu cầu (CPC 9613) Chi tiết
36 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC 8868**) Chi tiết
37 Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt (CPC 7111) Chi tiết
38 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt (CPC 7112) Chi tiết
39 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (CPC 7222) Chi tiết
40 Dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt (CPC 743) Chi tiết
41 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị đường sắt (CPC 8868) Chi tiết
42 Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ (CPC 7121 + 7122) Chi tiết
43 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (CPC 7123) Chi tiết
44 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị đường bộ (CPC 8867) Chi tiết
45 Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế Chi tiết
46 Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (CPC 741) Chi tiết
47 Dịch vụ kho bãi (CPC 742) Chi tiết
48 Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748) Chi tiết
49 Dịch vụ đảm bảo hàng hải Chi tiết
50 Dịch vụ lai dắt tàu biển (CPC 7214 – dịch vụ dẫn và kéo tàu) Chi tiết
51 Dịch vụ khác (một phần của CPC 749) Chi tiết
52 Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7211) Chi tiết
53 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nội địa (CPC 7212) Chi tiết
54 Dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay (CPC 7411) Chi tiết
55 Dịch vụ thông quan Chi tiết
56 Dịch vụ kho bãi container Chi tiết
57 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay (CPC 7461), cảng sông, cảng biển Chi tiết
58 Dịch vụ đại lý hàng hải (CPC 7454*) Chi tiết
59 Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không Chi tiết
60 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thủy (CPC 8868*) Chi tiết
61 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển (CPC 8868*) Chi tiết
62 Dịch vụ bán và đặt giữ chỗ bằng máy tính đối với dịch vụ hàng không Chi tiết
63 Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa (CPC 7221) Chi tiết
64 Dịch vụ đẩy và kéo phương tiện vận tải đường sắt (CPC 7113) Chi tiết
65 Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng Chi tiết
66 Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải chuyên dùng Chi tiết
67 Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải Chi tiết
68 Dịch vụ hoa tiêu hàng hải Chi tiết
69 Dịch vụ thanh thải chướng ngại vật Chi tiết
70 Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải Chi tiết
71 Kinh doanh vận tải hàng không Chi tiết
72 Kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoạt động bay Chi tiết
73 Kinh doanh dịch vụ hàng không Chi tiết
74 Giáo dục (Giáo dục tiểu học (CPC 921), giáo dục phổ thông (CPC 922), giáo dục bậc cao (CPC 923), giáo dục cho người lớn (CPC 924) và dịch vụ giáo dục khác, bao gồm đào tạo ngoại ngữ (CPC929) Chi tiết
75 Dịch vụ dạy nghề (CPC 9223, 9231) Chi tiết
76 Dịch vụ liên kết đào tạo nước ngoài Chi tiết
77 Dịch vụ cho thuê lại lao động Chi tiết
78 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Chi tiết
79 Dịch vụ phân phối Chi tiết
80 Dịch vụ thu gom hàng lẻ nội địa Chi tiết
81 Thi công công trình xây dựng (CPC 511-8) Chi tiết
82 Dịch vụ bưu chính viễn thông Chi tiết
83 Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên, nghiên cứu và phát triển thử nghiệm về văn hóa, xã hội, nhân văn và đa ngành Chi tiết
84 Dịch vụ Y tế & Sức khỏe Chi tiết
85 Khai thác thủy sản Chi tiết
86 Nông lâm, ngư nghiệp (nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp) Chi tiết
87 Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao Chi tiết
88 Môi trường Chi tiết
89 Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401) Chi tiết
90 Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402) Chi tiết
91 Dịch vụ vệ sinh và tương tự (CPC 9403) Chi tiết
92 Dịch vụ làm sạch khí thải và dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 9404, 9405) Chi tiết
93 Dịch vụ bảo vệ tự nhiên và cảnh quan (CPC 9406) Chi tiết
94 Dịch vụ đánh giá tác động môi trường (CPC 94090*) Chi tiết
95 Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao Chi tiết
96 Dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc (CPC 9619) Chi tiết
97 Dịch vụ bản ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, vui chơi giải trí Chi tiết
98 Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964, CPC 964**) Chi tiết
99 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Chi tiết
100 Kinh doanh xổ số Chi tiết
101 Kinh doanh công viên chủ đề (CPC 9649) Chi tiết
102 Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm ngươi điều khiển (CPC 83109) Chi tiết
103 Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu thuyền không kèm người lái (CPC 83103) Chi tiết
104 Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển (CPC 7213) Chi tiết

Xem thêm

Ngày cập nhật: 16/11/2018


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50