Dịch vụ thẩm định giá

Thẩm định giá

Dịch vụ thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn đầu tư vào công ty thẩm định giá Việt Nam dưới hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Kết quả thẩm định giá sẽ được sử dụng làm căn cứ để đưa ra những quyết định như: mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản, tính giá trị bảo hiểm, tính thuế, đền bù, cho thuê,…

Cơ sở pháp lý

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:

Giới hạn về tỷ lệ vốn sở hữu: 35%

  • Thành viên là tổ chức: Tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Cổ đông sáng lập là tổ chức: tối đa 35% vốn điều lệ của công ty cổ phần.
  • Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vố góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty.

Hình thức đầu tư: liên doanh .

Điều kiện với đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư: Phải là doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam.

Điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài: Là doanh nghiệp đã được thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá hợp pháp tại nước sở tại.​

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50