Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442)

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442)

Dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam vì pháp luật Việt Nam không có quy định về điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ in ấn, xuất bản đối với bao bì (CPC 88442) tại Việt Nam vẫn cần tuân thủ các quy định trong Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS).

Cơ sở pháp lý: Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS)

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS): không hạn chế, ngoại trừ:

  • Giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 51%.
  • Hình thức đầu tư: liên doanh .

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.​

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ đóng gói hàng hóa tại Việt Nam chỉ có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với một doanh nghiệp trong nước.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50