Điều kiện đầu tư, kinh doanh Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

Chơi game giải trí

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ giải trí (ca múa nhạc, sân khấu, xiếc, các dịch vụ vui chơi giải trí), văn hóa và thể thao (bao gồm cả trò chơi điện tử) với nhà đầu tư là người nước ngoài tại Việt Nam.

1. Dịch vụ giải trí, bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc (CPC 9619)

Cơ sở pháp lý:  WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%.
 • Hình thức đầu tư: liên doanh.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Dịch vụ bản ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, vui chơi giải trí

Cơ sở pháp lý: WTO, FTAs, AFAS, BIT Việt – Nhật.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không được thực hiện quyền phân phối các vật phẩm đã ghi hình.

2. AFAS: Không được sản xuất băng đĩa ghi hình.

3. BIT Việt  – Nhật:

 • Các dự án đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và xuất bản các sản phẩm văn hóa phải được Chính phủ phê chuẩn.
 • Hình thức đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

4. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964, CPC 964**)

Cơ sở pháp lý: WTO, FTAs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 49%.
 • Hình thức đầu tư: Liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cung cấp dịch vụ này.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý:

 • BIT Việt – Nhật;
 • Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

Điều kiện đầu tư:

1. WTO: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. BIT Việt – Nhật: Có thể xem xét, cấp phép với số lượng hạn chế theo quy định của Chính phủ và chỉ cho người nước ngoài chơi.

3. Pháp luật Việt Nam: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao hoặc hạng cao cấp trở lên sẽ được xem xét cho phép cung cấp dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

5. Kinh doanh xổ số

Cơ sở pháp lý: Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Doanh nghiệp được phép kinh doanh xổ số là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

6. Công viên chủ đề (CPC 9649)

Cơ sở pháp lý: AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế: không vượt quá 70%.
 • Hình thức đầu tư: liên doanh.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50