Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần rất nhiều điều kiện và thủ tục phức tạp nên gần như 100% nhà đầu tư cần 1 luật sư tư vấn chuyên sâu về vấn đề này.

Bởi vì điều kiện đầu tư đối với các lĩnh vực khác nhau cũng khác nhau, ví dụ:

STT Lĩnh vực đầu tư Vốn tối thiểu (USD) Điều kiện đặc biệt khác
1 Ngành nghề xuất nhập khẩu 50.000 Không có
2 Ngành nghề tư vấn quản lý, đầu tư 10.000 Không có
3 Ngành nghề phân phối, bán lẻ 200.000 Không có
4 Nhà hàng ăn uống, quán cà phê 10.000 Cần địa điểm kinh doanh
5 Ngành nghề đào tạo 20.000 Phải được sự đồng ý của Bộ giáo dục & đào tạo + Chính quyền địa phương
6 Ngành nghề xây dựng, kiến trúc 10.000 Phải được sự đồng ý của Bộ xây dựng
7 Ngành nghề sản xuất 10.000 Cần địa điểm sản xuất
8 Kinh doanh bất động sản 1.000.000 Cần dự án đầu tư
9 Giáo dục đào tạo 0 Cần dự án đầu tư

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình.

Căn cứ Luật Đầu Tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1:  Xin cấp quyết định chủ trương đầu tư

Trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký xin cấp quyết định chủ trương đầu tư với UBND tỉnh.

Giấy tờ nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (InvestOne hỗ trợ soạn thảo);
 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 4. Đề xuất dự án đầu tư (do InvestOne hỗ trợ soạn thảo) bao gồm các nội dung:
  • Thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Mục tiêu, quy mô đầu tư;
  • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
  • Địa điểm;
  • Thời hạn;
  • Tiến độ đầu tư;
  • Nhu cầu về lao động;
  • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất ;
 6. Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung:
  • Tên công nghệ;
  • Xuất xứ công nghệ;
  • Sơ đồ quy trình công nghệ;
  • Thông số kỹ thuật chính;
  • Tình trạng sử dụng của máy móc;
  • Thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Thời gian thực hiện: Khoảng 35 – 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài);
 2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm có:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 4. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:
  • Thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Mục tiêu, quy mô đầu tư;
  • Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;
  • Địa điểm;
  • Thời hạn;
  • Tiến độ đầu tư;
  • Nhu cầu về sử dụng lao động;
  • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 5. Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu sau:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 6. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất ;
 7. Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung:
  • Tên công nghệ;
  • Xuất xứ công nghệ;
  • Sơ đồ quy trình công nghệ;
  • Thông số kỹ thuật chính;
  • Tình trạng sử dụng của máy móc;
  • Thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 8. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Thời gian thực hiện:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 3: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp. Việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cũng giống như với nhà đầu tư là người Việt Nam – không có gì khó khăn cả.

Hồ sơ gồm có:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 4. Danh sách cổ đông đối với Công ty Cổ phần;
 5. Bản sao các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thời gian thực hiện: 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ của InvestOne

 1. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề pháp lý khi đầu tư tại Việt Nam.
 2. Tư vấn các hạn chế và điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư dự kiến.
 3.  Tư vấn chuyên sâu về dự án đầu tư.
 4.  Hướng dẫn Nhà đầu tư chuẩn bị giấy tờ, tài liệu pháp lý cần thiết cho việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.
 5. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và thành lập doanh nghiệp.
 6. Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác trong quá trình hoạt động dự án đầu tư.

Thời gian thực hiện: 45 – 60 ngày làm việc.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50