Điều kiện kinh doanh lĩnh vực Xây dựng

Thi công công trình xây dựng

Điều kiện kinh doanh lĩnh vực Xây dựng, cung cấp dịch vụ thi công công trình xây dựng (CPC 511-8) đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. VKFTA ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, AFAS, FATs, VKFTA:

Yêu cầu đối với Nhà đầu tư nước ngoài: phải là pháp nhân của một thành viên WTO.

Phạm vi hoạt động của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

  • Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512);
  • Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân sự (CPC 513);
  • Công tác hoàn thiện lắp đặt (CPC 514, 516);
  • Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517);
  • Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518);

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50