Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305)

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305)

Dịch vụ bảo vệ (CPC 87305) không có trong biểu cam kết của WTO và FTAs nhưng được quy định tại nghị định 96/2016/NĐ-CP về an ninh, trật tự.

Cơ sở pháp lý

Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà Dịch vụ bảo vệ là 1 trong số đó.

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:

Hình thức đầu tư nước ngoài

  • Liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
  • Chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Yêu cầu đối với Nhà đầu tư nước ngoài

  • Phải là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ ít nhất 05 năm trở lên.
  • Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên.
  • Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thật phục vụ công tác bảo vệ.
  • Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD .

Nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ (CPC 87305) tại Việt Nam vui lòng liên hệ InvestOne Law Firm để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 12/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50