Thẻ: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tin, quy định của pháp luật về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam. Hướng dẫn thủ tục, điều kiện đăng ký kinh doanh các ngành nghề này.

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối ở Việt Nam

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ phân phối (bao gồm bán buôn, bán lẻ, đại lý hoa hồng và nhượng quyền thương mại) với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã …

Dịch vụ thú y (CPC 932)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc giữ giống vi sinh vật trong thú y đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý Các điều ước quốc tế mà …
0904.55.99.50