Các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh ở Việt Nam

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Danh mục các ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài không được phép đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam hoặc chưa có quy định cụ thể trong luật.

STT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH QUY ĐỊNH TẠI
1 Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải Nghị định 140/2007/NĐ-CP
2 Dịch vụ nổ mìn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và khu vực Nghị định 39/2009/NĐ-CP
3 Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động Quyết định 60/2008/QĐ-TTg
4 Dịch vụ công chứng (CPC 8613) Luật Công chứng số 53/2014/QH13
5 Dịch vụ giám định tư pháp Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13
6 Dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN
7 Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11
8 Dịch vụ phát thanh, truyền hình (CPC 9613) BIT Việt – Nhật
9 Dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu (CPC 9613) BIT Việt – Nhật
10 Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009
11 Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa Nghị định 36/2009/NĐ-CP
12 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13
13 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13
14 Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia Luật Điện lực số 28/2004/QH11
15 Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng Nghị định 24/2012/NĐ-CP
16 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng Nghị định 114/2014/NĐ-CP
17 Dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay Quyết định 37/2014/QĐ-TTg
18 Dịch vụ vận tải đường ống (CPC 713) Nghị định 140/2007/NĐ-CP
19 Quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh Quyết định 37/2014/QĐ-TTg
20 Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải Nghị định 70/2016/NĐ-CP
21 Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải Nghị định 70/2016/NĐ-CP
22 Dịch vụ thông báo hàng hải Nghị định 70/2016/NĐ-CP
23 Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng Nghị định 70/2016/NĐ-CP
24 Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải Nghị định 70/2016/NĐ-CP
25 Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải Nghị định 70/2016/NĐ-CP
26 Kinh doanh dịch vụ đảm bảo hoạt động bay Nghị định 92/2016/NĐ-CP
27 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Nghị định 126/2007/NĐ-CP
28 Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại WTO

Thông tư 37/2013/TT-BCT

29 Kinh doanh xổ số Nghị định 30/2007/NĐ-CP

Quý vị có nhu cầu tư vấn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ InvestOne Law Firm để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 16/11/2018


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50