Thẻ: Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Những bài viết ở đây giúp bạn trả lời các câu hỏi: Những yếu tố nào giúp nhãn hiệu có khả năng phân biệt, tạo nên sự khác biệt của nhãn hiệu; những yếu tố nào không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; nếu thiết kế nhãn thì phải lưu ý những điều gì,…

Lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu chỉ có 1 ký tự

Dấu hiệu dạng chữ cái hay con số có thể xem là đáp ứng được yêu cầu về khả năng phân biệt để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu chữ cái hay con số được thể hiện dưới một hình dáng, phong cách, …

Hình học đơn giản không thể đăng ký làm nhãn hiệu

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, các hình và hình học đơn giản thì không có khả năng phân biệt. Từ đó có thể thấy rằng một dấu hiệu chứa hình học đơn giản hoàn toàn …

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Một nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ không đương nhiên được bảo hộ mà phải vượt qua kỳ thẩm định (đánh giá) của Cục sở hữu trí tuệ. Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu thường mất từ …
0904.55.99.50