Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 được Quốc hội Việt Nam khóa XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006. Đây là đạo luật chuyên ngành thống nhất về sở hữu trí tuệ, nhằm nâng cao hiệu lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ,… Nội dung cơ bản quy định về quyền tác giả và các quyền có liên quan đến tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ… cụ thể như sau:

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
  2. Quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
  3. Quyền liên quan đến quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
  4. Quyền sở hữu công nghiệp: quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
  5. Quyền đối với giống cây trồng: quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.
  6. Tên thương mại: tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực ngành nghề.

Hiện nay luật sở hữu trí tuệ 2005 vẫn còn hiệu lực, nhưng đã bộc lộ một số hạn chế. Mặt khác, do sự thay đổi của nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nên Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này tại Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 số 36/2009/QH12 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 số 42/2019/QH14.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50