Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Đây là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả (mẫu số 11) dành cho những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan trích từ Luật sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra. Họ có thể tự mình sử dụng, cho phép người khác sử dụng hoặc cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho người khác.

Việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan theo mẫu dưới đây.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50