[Mẫu số 08-MST] Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu số 08-MST – Tờ khai thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đăng ký thuế.

Biểu mẫu này sử dụng khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50