Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Để thực hiện hiệp định CPTPP, tổng số luật cần sửa đổi và bổ sung là 8, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Điểm nổi bật của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 là:

  1. Thời hạn ân hạn tính mới, trình độ sáng tạo đối với sáng chế lên đến 12 tháng (theo Luật cũ là 06 tháng).
  2. Bổ sung thêm cách thức nộp đơn sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.
  3. Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên mà không cần phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ như trước.
  4. Bổ sung điều khoản mới quy định bị đơn trong các vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, nếu được Tòa án kết luận là không vi phạm có quyền yêu cầu Tóa án buộc nguyên đơn thanh toán cho mình chi phí hợp lý để thuê luật sư.
  5. Bổ sung quy định về thẩm quyền xem xét của Tòa án đối với các cách tính bồi thường thiệt hại do chủ thể quyền đưa ra khi quyết định mức bồi thường thiệt hại.
  6. Quy định các đơn nộp sau ngày 14/01/2019 sẽ được xử lý theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2019, trừ một số quy định tại Khoản 4 Điều 3 có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50