Bản tự công bố sản phẩm

Đây là bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP sử dụng khi làm thủ tục công bố thực phẩm thường tại Việt Nam. Các bạn có thể tải về (mở bằng Microsoft Word) và in ra sử dụng.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50