Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện / Chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu MĐ-1, Phụ lục I – Ban hành kèm theo Thông tư 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại.

Xem thêm: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50