Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa được ký kết tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 14 tháng 04 năm 1891. Nội dung của Thỏa ước là thiết lập một thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu để đơn giản hóa việc đăng ký nhãn hiệu và giảm chi phí cho người nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài.

Thỏa ước này sau đó đã được tu chỉnh tại các hội nghị quốc tế ở Brussells năm 1900, Washington năm 1911, La Hay năm 1925, Luân Đôn năm 1934, Nice năm 1957, và Stockholm năm 1967. Tính đến tháng 7 năm 2019, Thỏa ước Madrid có 55 thành viên. Việt Nam tham gia Thỏa ước này từ ngày 08/03/1949.

Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Cơ quan đăng ký: Văn phòng quốc tế của WIPO ở Genève, Thụy Sỹ.

Công dân của một nước thành viên của Thỏa ước muốn bảo hộ một nhãn hiệu hàng hóa của mình tại các nước thành viên khác trước tiên phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của mình tại Cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia. Sau đó thông qua Cơ quan này để nộp đơn đăng ký quốc tế cho Văn phòng quốc tế của WIPO.

Văn phòng quốc tế WIPO sẽ công bố đơn đăng ký quốc tế và chỉ rõ những nước thành viên mà người nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của mình (nước được chỉ định). Quốc gia được chỉ định có thời gian 12 tháng để xem xét chấp nhận hoặc từ chối bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên lãnh thổ của mình. Nếu sau 12 tháng mà quốc gia được chỉ định không có ý kiến thì nhãn hiệu hàng hóa coi như được chấp nhận bảo hộ ở nước đó.

Như vậy Văn phòng quốc tế nhãn hiệu chỉ đóng vai trò là nơi chuyển tiếp đơn đăng ký từ Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia chứ không phải một hệ thống đăng ký trên thực tế.

Xem thêm: Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50