VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp. Hợp đồng tổng thầu EPC, tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Engineering Procurement and Construction (nghị định …

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

Theo Nghị định này, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh chỉ còn 3 mức là: 3 triệu VNĐ/năm (đối với tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ), 2 triệu VNĐ/năm (đối …

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Ngày 08/06/2016, Liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông …

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 …
0904.55.99.50