Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Mặc dù liên minh quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu đã được hình thành từ sớm (năm 1891) với thỏa ước Madrid nhưng rất nhiều quốc gia phát triển (trong đó có Liên minh châu Âu, Anh, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,…) chiếm số lượng lớn đơn đăng ký lại không tham gia nên đã làm suy yếu liên minh quốc tế này. Đó là lý do Nghị định thư Madrid được ra đời để bổ khuyết cho Thỏa ước Madird, góp phần hoàn thiện thêm hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Nghị định thư Madrid được thông qua tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 27 tháng 6 năm 1989 và được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid đã tạo nên Liên minh Madrid, gọi chung là Hệ thống Madrid hay Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid. Tính đến tháng 07 năm 2019, hệ thống Madrid đã có 105 thành viên, đại diện cho 121 quốc gia/vùng lãnh thổ (xem danh sách).

Với hệ thống này, bạn chỉ cần làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu 1 lần tại 1 quốc gia là thành viên của hệ thống, nhãn hiệu của bạn có thể được bảo hộ tại các quốc gia mà bạn chỉ định trong đơn đăng ký. Đồng thời, bạn cũng sẽ giảm bớt thời gian và thủ tục khi thực hiện các công việc như sửa đổichuyển nhượnggia hạn bằng việc chỉ cần thực hiện 1 thủ tục theo hệ thống Madrid.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50