Luật Luật sư số 65/2006/QH11

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006 quy định về luật sư và hành nghề luật sư. Luật này hiện nay vẫn còn hiệu lực nhưng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50