Thỏa ước Lahay 1960 về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Ngày 6 tháng 11 năm 1925, Thỏa ước Lahay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được thông qua trong khuôn khổ của Công ước Paris 1883. Thỏa ước này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1928, đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần: Văn kiện ký tại London (Anh) ngày 2 tháng 6 năm 1934 chính thức được áp dụng lần đầu tiên; Văn kiện ký tại Lahay (Den Haag, Hà Lan) ngày 28 tháng 11 năm 1960 (được sửa đổi tại Stockholm, Thụy Điển năm 1967) và Văn kiện ký tại Geneva (Thụy Sỹ) ngày 2 tháng 7 năm 1999.

Hiện tại chỉ có 2 văn kiện của Thỏa ước La-hay còn hiệu lực là: Văn kiện Geneva năm 1999Văn kiện La-hay năm 1960. Văn kiện London 1934 đã bị tạm dừng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 để giảm sự phức tạp của hệ thống và giúp các thành viên tập trung chú ý hơn vào Văn kiện Geneva 1999.

Thỏa ước Lahay 1960 giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp bằng cách nộp đơn chỉ với một ngôn ngữ và một loại tiền tệ đã được quy định trong Công ước Paris 1883, thiết kế của bạn có thể bảo hộ tại tất cả các nước thành viên. Thỏa ước Lahay là thỏa ước quan trọng giúp đơn giản hóa việc quản lý về quyền thiết kế công nghiệp.

Ngày 01/10/2019 Việt Nam đã chính thức nộp đơn gia nhập Thỏa ước Lahay (Văn kiện Geneva 1999). Thỏa ước sẽ chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50