Thẻ: Đăng ký nhãn hiệu

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Một nhãn hiệu khi nộp đơn đăng ký vào Cục sở hữu trí tuệ không đương nhiên được bảo hộ mà phải vượt qua kỳ thẩm định (đánh giá) của Cục sở hữu trí tuệ. Quá trình thẩm định đơn nhãn hiệu thường mất từ …

Quy trình và thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Mặc dù nhãn hiệu cũng là một loại tài sản nhưng nó lại là một loại tài sản đặc biệt, nhất là trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chúng do tính chất lãnh thổ của nhãn hiệu. Chính vì vậy mà ngày …

Thủ tục đăng ký bản quyền logo công ty

Rất nhiều chủ doanh nghiệp không nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký logo công ty nên không thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ cho logo của công ty mình. Như thế cũng có nghĩa là, logo công ty của …
0904.55.99.50