Danh mục: Sở hữu trí tuệ

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định tại Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Điều 3 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của cơ quan …

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gì?

Đã từ lâu hành vi cạnh tranh không lành mạnh xuất hiện và tồn tại khách quan trong quá trình hình thành, phát triển của sản xuất hàng hoá và trở thành một đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường. Cạnh tranh là …

Nhãn hiệu chứng nhận là gì?

Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) là một loại nhãn hiệu đặc biệt mới xuất hiện gần đây trong thực tiễn thương mại. Nó hầu như không được đề cập đến trong các Điều ước quốc tế đa phương về Sở hữu trí tuệ, kể cả …

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Trên thương trường, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường xuyên diễn ra và ngày càng tinh vi, trong đó có hành vi bảo hộ nhãn hiệu “ăn theo” những thương hiệu nổi tiếng. Để tạo cho các chủ thể kinh doanh chủ …

Nhãn hiệu tập thể là gì?

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì: “Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với …

Danh sách thành viên Công ước Paris 1883

Danh sách thành viên đã ký kết Công ước Paris 1883 về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. InvestOne Law Firm cập nhật dữ liệu từ WIPO ngày 09/08/2019. STT Quốc gia / Vùng lãnh thổ Chữ ký Văn kiện Có hiệu lực 1 …

Danh sách tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách 252 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. InvestOne Law Firm cập nhật ngày 01 tháng 07 năm 2019. Theo sắp xếp trong bảng này, mã số của InvestOne Law Firm là 205. Xem …
0904.55.99.50