Danh sách tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách 252 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. InvestOne Law Firm cập nhật ngày 01 tháng 07 năm 2019.

Theo sắp xếp trong bảng này, mã số của InvestOne Law Firm là 205.

Xem thêm: Đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

Mã tổ chức Tên tổ chức Tên giao dịch Tên viết tắt Trụ sở chính
Mã tổ chức Tên tổ chức Tên giao dịch Tên viết tắt Trụ sở chính
001 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI VCCI INTELLECTUAL PROPERTY SOLE MEMBER COMPANY LIMITED VCCI-IP CO., LTD Hà Nội
002 Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP INVESTIP INDUSTRIAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY INVESTIP Hà Nội
003 Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ INVESTMENT CONSULTANCY AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY LIMITED INVESTCONSULT GROUP CO.,LTD Hà Nội
004 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến INVENCO INVENCO., LTD Hà Nội
005 Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh PHẠM & ASSOCIATES P&A Hà Nội
006 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và đồng sự TRAN HUU NAM & ASSOCIATES COMPANY TRAN H.N & ASS. Hà Nội
007 Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư CONCETTI Hà Nội
008 Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech DETECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORTING JOINT STOCK COMPANY DETECH.,JSC Hà Nội
009 Công ty TNHH Quốc tế D&N D&N INTERNATIONAL COMPANY LIMITED D&N INTERNATIONAL CO., LTD Hà Nội
010 Công ty TNHH Banca BAN CA CO., LTD BANCA CO.,LTD Hà Nội
011 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và SHCN Song Ngọc Hồ Chí Minh
012 Trung tâm Tư vấn đầu tư và công nghệ (Xóa tên) VIETBID Hà Nội
015 Công ty TNHH Lê & Lê LE & LE COMPANY LIMITED LÊ&LÊ CO., LTD Hà Nội
017 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh VISION & ASSOCIATES COMPANY LIMITED VISION&ASSOCIATES CO.,LTD Hà Nội
018 Công ty TNHH Investpro và Cộng sự INVESTPRO&ASSOCIATES CO.,LTD INVESTPRO&ASSOCIATES CO., LTD Hà Nội
019 Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư LUVINA LAW FIRM Hồ Chí Minh
021 Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh VIPCO Hồ Chí Minh
022 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thủ đô CAPITAL IP&T CO.,LTD Hà Nội
023 Công ty TNHH Trường Xuân AGELESS COMPANY LIMITED AGELESS CO.,LTD Hà Nội
024 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha ALPHA PLUS INTELLECTURE PROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED ALPHA PLUS CO.,LTD Hà Nội
025 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Winco WINCO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WINCO CO.,LTD Hà Nội
026 Công ty TNHH A.M.B.Y.S (Xóa tên) A.M.B.Y.S COMPANY LIMITED AMBYS CO.,LTD Hồ Chí Minh
027 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt INTELLECTUAL PROPERTY GIA VIET COMPANY LIMITED GIAVIET CO.,LTD Hà Nội
028 Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương hiệu Việt (Xóa tên) SOCIÉTÉ À RESPONSIBLE LIMITÉ DE CONSULTANT EN GESTION DE MARQUE VIET V_MARQUE Hà Nội
029 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng GOLD INTELLECTUAL ASSET COMPANY LIMITED GINTASSET CO.,LTD Hà Nội
030 Công ty TNHH Tư vấn Bizconsult (Xóa tên) BIZCONSULT CONSULTING COMPANY LIMITED BIZCONSULT CO.,LTD Hà Nội
031 Công ty TNHH Võ Trần VO TRAN CO., LTD VOTRAN CO.,LTD Hồ Chí Minh
032 Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn (Xóa tên) DOANHONGSON LAW OFFICE Hà Nội
033 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO VIPATCO INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY LIMITED VIPATCO CO., LTD Hà Nội
034 Công ty Luật Một thành viên LEADCO LEADCO Hà Nội
035 Văn phòng Luật sư Indochina (Xóa tên) INDOCHINA LAWYERS Hà Nội
036 Công ty TNHH Vĩnh Đạt LIFELONG ACHIEVEMENT COMPANY LIMITED LACOM CO., LTD Hà Nội
039 Công ty Sở hữu trí tuệ đại diện AGENT INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED IPACO., LTD Hà Nội
040 Công ty TNHH Luật gia Phạm PHAM JURIST COMPANY LIMITED PHAM JURIST CO., LTD. Hà Nội
042 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip HAVIP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HAVIP CO., LTD Hà Nội
043 Công ty TNHH Tư vấn thương mại châu Á mới NEW ASIA TRADING AND CONSULTING CO., LTD NEW ASIA CO.,LTD Hồ Chí Minh
044 Công ty TNHH Hợp tác, đầu tư và phát triển Chung Việt CHUNG VIET CO-OPERATION, INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED CHUNGVIET CO.,LTD Hồ Chí Minh
045 Văn phòng Luật sư Trí Việt (Xóa tên) TRIVIET INTERNATIONAL PATENT&LAW FIRM Hà Nội
047 Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên ANH NGUYEN PHAM CONSULTANCY COMPANY LIMITED ANPHAMCO CO.,LTD Hà Nội
048 Công ty TNHH Trà và cộng sự TRA & ASSOCIATES COMPANY LIMITED TRA&ASSOCIATES CO.,LTD Hà Nội
049 Công ty TNHH Đỉnh cao và cộng sự quốc tế TOP AND PARTNERS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TOP& PARTNERS INTERNATIONAL CO., LTD Hà Nội
050 Công ty TNHH Tư vấn Aliatlegal ALIATLEGAL CONSULTING COMPANY LIMITED ALIATLEGAL CO.,LTD Hồ Chí Minh
051 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ tầm nhìn mới FRESHVIEW INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED FRESHVIEW CO.,LTD Hà Nội
052 Công ty Luật TNHH YKVN YKVN Hà Nội
053 Văn phòng Luật sư Tân Hà TAN HA LAW OFFICE Hà Nội
054 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh SUNRISE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED SUNRISE IP CO.,LTD Hà Nội
055 Công ty cổ phần Tư vấn Sao Việt (Xóa tên) SAOVIET CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY SAOVIET., JSC Hà Nội
056 Công ty TNHH Dương và Trần DUONG & TRAN COMPANY LIMITED DUONG&TRAN CO.,LTD Hà Nội
057 Văn phòng Luật sư Thành Tín (Xóa tên) Hà Nội
058 Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng CONSULTING CENTER FOR BRAND DEVELOPMENT AND QUALITY CBQ Hồ Chí Minh
059 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật TRUONG LUAT COMPANY LIMITED TRƯỜNG LUẬT Hồ Chí Minh
060 Công ty cổ phần Tư vấn Trung Thực TRUNGTHUC CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY TRUNGTHUC., JSC Hà Nội
061 Văn phòng Luật sư Minervas MINERVAS Hà Nội
062 Công ty Luật TNHH Advacas ADVACAS LAW FIRM Hà Nội
063 Công ty TNHH FAVI FAVI COMPANY LIMITED FAVI CO.,LTD Hà Nội
064 Công ty TNHH SHTT Ngôi sao chuyên nghiệp và liên danh NOVA PROFESSIONAL & ASSOCIATES INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD NOVAPRO&ASSOCIATES CO.,LTD Hồ Chí Minh
065 Công ty Luật TNHH Bizlink BIZLINK LAWYERS Hà Nội
066 Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O W.I.Z.P.R.O COMPANY LIMITED WIZPRO CO., LTD Hà Nội
067 Văn phòng Luật sư Trần Sơn và cộng sự TRANSON AND ASSOCIATES Hà Nội
068 Công ty TNHH Quốc tế TTK (Xóa tên) TTK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TTK INTERNATIONAL CO.,LTD Hà Nội
069 Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt VIET INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY CO., LTD VIET IP CO., LTD. Hồ Chí Minh
070 Công ty TNHH Tư vấn SHTT và thời trang ngày nay Lê Gia LE GIA FASHION NOW & INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANT CO.,LTD LEFANO IP CONSULTANT CO.,LTD Hồ Chí Minh
071 Công ty TNHH Thương Mại Duy Phát (Xóa tên) DUY PHAT TRADING COMPANY LIMITED DUY PHAT CO., LTD Hà Nội
072 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội AMBYS HÀ NỘI Hà Nội
073 Công ty Luật hợp danh tư vấn Dương Đông I.C (Xóa tên) INDOCHINE COUNSEL Hồ Chí Minh
074 Công ty TNHH Tư vấn thương hiệu Việt Thái Dương (Xóa tên) VIET THAI DUONG TRADE NAME CONSULTANT COMPANY LIMITED Hà Nội
075 Công ty TNHH Thương mại IPT (Xóa tên) IPT TRADING COMPANY LIMITED IPT CO.,LTD Hà Nội
076 Công ty TNHH IPIC Group (Xóa tên) IPIC GROUP COMPANY LIMITED IPIC GROUP CO., LTD Hà Nội
077 Công ty TNHH Trí Việt và cộng sự TRIVIET ANDASSOCIATES COMPANY LIMITED TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD Hà Nội
078 Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Á Đông A DONG INTELLECTUALPROPERTY CONSULTANCY COMPANY LIMITED A DONG INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY CO., LTD Hồ Chí Minh
079 Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh (Xóa tên) VINHPHAT AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED VIFA&ASSOCIATES CO.,LTD Hà Nội
080 Văn phòng Luật sư A Hoà AHOA LAW OFFICE Hồ Chí Minh
081 Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt Tâm và Cộng sự FIRE HEART AND PARTNES CONSULTANT COMPANY LIMITED NT&PARTNERS CO., LTD Hà Nội
083 Công ty Luật TNHH Việt An VIET AN LAW FIRM Hà Nội
084 Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM Hà Nội
085 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Quang Minh QUANG MINH INVESTMENT AND DEVELOPMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY QUANG MINH IDC., JSC Hà Nội
086 Công ty TNHH Tư vấn -đầu tư N.T.K N.T.K INVESTMENT-CONSULTING COMPANY LIMITED N.T.K CO.,LTD Hà Nội
087 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ bước tiến mới NOVELSTEP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED NOVELSTEP CO., LTD Hà Nội
088 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK PADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED PADEMARK CO., LTD Hà Nội
089 Công ty Luật TNHH V.N.I.P (Xóa tên) V.N.I.P LAW FIRM Hồ Chí Minh
090 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNguyen ALNGUYEN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED ALNGUYEN IP CO.,LTD Hà Nội
091 Công ty cổ phần Tư vấn S&B S&B CONSULTANCY CORPORATION S&B CONSULTANT.,CORP Hà Nội
092 Văn phòng Luật sư Diệp-Nguyễn và cộng sự DIEP-NGUYEN & ASSOCIATES Hà Nội
093 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và cộng sự BROSS & PARTNERS INTELLECTUAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY BROSS&PARTNERS.,JSC Hà Nội
094 Văn phòng Luật sư A.R.I.K.A A.R.I.K.A LAW OFFICE Hồ Chí Minh
095 Công ty Cổ phấn tư vấn đầu tư phát triển Judimax (Xóa tên) JUDIMAX DEVELOPMENT INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY JUDIMAX.,JSC Hà Nội
096 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thắng Lợi (Xóa tên) VICTORY INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VI CO., LTD Hà Nội
098 Văn phòng Luật sư Ân Nam ANNAM IP & LAW Hà Nội
099 Công ty TNHH Inles Sở hữu trí tuệ (xóa tên) INLES INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INLES CO.,LTD Hà Nội
100 Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự (Xóa tên) BD LAWYER & ASSOCIATES COMPANY LIMITED Hà Nội
101 Công ty cổ phần 2NG và Cộng sự 2NG AND PARTNERS JOINT STOCK COMPANY 2NGPARTNERS.,JSC Hà Nội
102 Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự THAO & PARTNERS LAW OFFICE Hà Nội
103 Công ty Luật hợp danh Phương Đông ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP Hà Nội
104 Công ty Luật TNHH Luật sư quốc tế AL-INTERNATIONAL Hồ Chí Minh
105 Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh DAITIN AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD Hà Nội
106 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và SHTT Oceanlaw OCEANLAW INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY OCEANLAW.,JSC Hà Nội
107 Công ty Luật TNHH Tư vấn quốc tế INDOCHINE COUNSEL Hồ Chí Minh
108 Công ty Luật TNHH Leadconsult LEADCONSULT Hà Nội
109 Công ty Luật TNHH Bizconsult BIZCONSULT LAW FIRM Hà Nội
110 Công ty TNHH Vintell sáng chế và thương hiệu VINTELL PATENT AND TRADEMARK COMPANY LIMITED VINTELL CO., LTD Hà Nội
111 Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh và sở hữu trí tuệ PHADILAF (Xóa tên) PHADILAF INTELLECTUAL PROPERTY & BUSINESS COUNSEL COMPANY LIMITED PHADILAF CO.,LTD Hà Nội
112 Công ty Luật TNHH Winco WINCO LAW FIRM Hà Nội
113 Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP INCIP LAW AND INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY LIMITED INCIP CO., LTD Hà Nội
114 Công ty TNHH TNHH IP Consult IP CONSULT LIMITED LIABILITY COMPANY IPCONSULT.LLC Hồ Chí Minh
115 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu SAO BAC DAU INDUSTRIAL PROPERTY COMPANY LIMITED Hà Nội
116 Công ty Luật TNHH Âu Cơ AUCO LAW FIRM Hồ Chí Minh
117 Văn phòng Luật sư Lacoms (Xóa tên) LACOMS LAW FIRM Hà Nội
118 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp IPS (Xóa tên) IPS INVESTMENT AND CONSULTING CORPORATION IPS., CORP. Hà Nội
119 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Brandlink BRANDLINK INVESTMENT AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED BRANDLINK CO.,LTD Hà Nội
120 Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP -MARK Châu Á (Xóa tên) IP-MARK ASIA INVESTMENT-CONSULTANT COMPANY LIMITED IP-MARK ASIA.CO,.LTD Hà Nội
121 Công ty Luật TNHH IP MAX IPMAX LAW FIRM Hà Nội
122 Công ty Luật TNHH SMARTLAW SMARTLAW LEGAL SERVICES CO.,LTD Hà Nội
123 Văn phòng Luật sư Bạch Minh Hà Nội
124 Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu tư INTRACO LAW FIRM Hà Nội
125 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Kenfox KENFOX INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED KENFOX IP SERVICE CO., LTD Hà Nội
126 Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN Minh Anh MINH ANH INDUSTRIAL PROPERTY REPRESENTATION SERVICES COMPANY LIMITED Hồ Chí Minh
127 Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW TRUSTLAW INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TRUSTLAW CO.,LTD Hà Nội
128 Công ty Luật TNHH 3A 3A LAW CO.,LTD Hồ Chí Minh
129 Văn phòng Luật sư Hoàng Danh Hà Nội
130 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (Xóa tên) SPVN INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED SPVN INVEST & I.P CO., LTD. Hà Nội
131 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (Xóa tên) VIETNAM ENTERPRISE COMMUNITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED VIDEC CO., LTD Hà Nội
132 Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt KIM BAC VIET COMPANY LIMITED KIBVI CO., LTD Hồ Chí Minh
133 Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng PHOENIX LAW Hà Nội
134 Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (Xóa tên) COMMUNITY LAW COMPANY LIMITED CMW LAW CO.,LTD Hà Nội
135 Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng sự VUGIA&PARTNERS COMPANY LIMITED VGP CO., LTD Hà Nội
136 Công ty Luật TNHH RHTLAW TAYLORWESSING VIỆT NAM RHTLAW TAYLORWESSING VIỆT NAM Hồ Chí Minh
137 Công ty TNHH Luật Thăng Long LUAT THANG LONG COMPANY LIMIED LUAT THANG LONG CO.,LTD Hà Nội
138 Công ty TNHH Babylon (Xóa tên) BABYLON COMPANY LIMITED BABYLON., LTD Hà Nội
139 Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN BMVN INTERNATIONAL LLC Hà Nội
140 Công ty TNHH Dương và Đồng sự DƯƠNG&PARTNERS COMPANY LIMITED DUONG&PARNTNERS CO., LTD Hà Nội
141 Công ty cổ phần Tư vấn Enco EMCO CONSULTANCY CORPORATION Hà Nội
142 Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh VIPALAW Hà Nội
143 Công ty TNHH MASTERBRAND MASTERBRAND COMPANY LIMITED MASTERBRAND Hồ Chí Minh
144 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ VIETMY IPC Hồ Chí Minh
145 Công ty Luật TNHH Việt In VIETIN LAWYER Hà Nội
146 Công ty Luật TNHH LHD LHD LAW FIRM Hồ Chí Minh
147 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt VIETSKY INTERNATIONAL LAW FIRM Hà Nội
148 Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự IP-MARK ASIA LAW FIRM Hà Nội
149 Công ty Luật TNHH Phan Việt Dũng Luật PVD Hà Nội
150 Công ty TNHH Viet-Pro CONSULTANT VIET-PRO CONSULTANT COMPANY LIMITED Hà Nội
151 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển doanh nghiệp ADVANTIS (Xóa tên) ADVANTIS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ADVANTIS., LTD Hà Nội
152 Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam VIET NAM PATENT AND TRADEMARK COMPANY LIMITED PATVN Hà Nội
153 Công ty Luật TNHH Lê Châu và thành viên (Xóa tên) Hồ Chí Minh
154 Văn phòng Luật sư Royal ROYAL LAW FIRM Hà Nội
155 Công ty Luật TNHH Nhất Luật VIET COUNSEL Hồ Chí Minh
156 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam Dương (Xóa tên) NAM DUONG INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Hà Nội
157 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP ACTIP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED ACTIP IP LIMITED Hà Nội
158 Công ty Luật TNHH T&G TGVN Hà Nội
159 Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Q&A Q&A CONSULTING COMPANY LIMITED Q&A CONSULTING CO.,LTD Hồ Chí Minh
160 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER CENTER RTTC Hồ Chí Minh
161 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam (Xóa tên) VIETNAM INTELLIGENCE FOR STUDY, APPLICATION AND SCIENCE TECHNOLOGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED VINAINTECH CO.,LTD Hà Nội
162 Công ty Luật TNHH ELITE ELITE LAW FIRM Hà Nội
163 CÔNG TY CỔ PHẦN PHANLAW VIETNAM PHANLAW VIETNAM JOINT STOCK COMPANY PHANLAW VIETNAM JSC Hồ Chí Minh
164 Công ty Luật TNHH S&B (Xóa tên) S&B LAW CO., LTD. Hà Nội
165 Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam VIETNAM SHARETOLINK COMPANY LIMITED Hà Nội
166 Công ty TNHH Sáng chế ACTIP ACTIP PATENT COMPANY LIMITED ACTIP PATENT LIMITED Hà Nội
167 Công ty TNHH Một thành viên tư vấn, nghiên cứu và sở hữu trí tuệ ADMC (Xóa tên) ADMC CONSULTANTS, RESEARCH AND INTELLECTUAL PROPERTY ONE MEMBER COMPANY LIMITED ADMC CO., LTD. Hà Nội
168 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW LIMITED COMPANY GLOBAL IP CO., LTD. Hà Nội
169 Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn NGUYEN GIA SAI GON COMPANY LIMITED NGUYEN GIA SG Hồ Chí Minh
170 Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên LNT & PARTNERS Hồ Chí Minh
171 Công ty Luật TNHH Gia Phạm GIA PHAM LAW CO., LTD. Hà Nội
172 Công ty TNHH Tư vấn A & S A&S CONSULTANCY LIMITED A&S CO., LTD. Hà Nội
173 Công ty TNHH SHTT Trần & Trần TRAN&TRAN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED TRAN & TRAN CO., LTD. Hà Nội
174 Công ty TNHH SHTT Hải Hân HAI HAN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HAI HAN IP CO., LTD. Hà Nội
175 Công ty Luật TNHH Một thành viên Triển Vọng (Xóa tên) PROSPECT LAW FIRM Hồ Chí Minh
176 Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh HOANG MINH LAW CONSULTANT COMPANY LIMITED Hà Nội
177 Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (Xóa tên) INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGY TRANSFER CENTER IPTC Hồ Chí Minh
178 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại mới NEW AGE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED NEW AGE IP CO.,LTD Hồ Chí Minh
179 Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt VIET INTELLECTUAL PROPERTY ASSET PROGRESSION COMPANY LIMITED IPASPRO CO.,LTD Hà Nội
180 Công ty TNHH IPCOM Việt Nam IPCOM VIETNAM COMPANY LIMITED IPCOM CO.,LTD Hà Nội
181 Công ty Luật TNHH Sao Việt (Xóa tên) CÔNG TY LUẬT SAO VIỆT Hà Nội
182 Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và Cộng sự Hà Nội
183 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam WITIP VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WITIP CO.,LTD Hà Nội
184 Công ty TNHH Hùng Sơn và Cộng sự HUNG SON AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED Hà Nội
185 Công ty cổ phần IP MEDICO Việt Nam IP MEDICO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY IP MEDICO.,JSC Hà Nội
186 Công ty TNHH T&T Invenmark SHTT Quốc tế T&T INVENMARK INTELLECTUAL PROPERTY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED T&T INVENMARK CO.,LTD Hà Nội
187 Công ty Luật TNHH ADMC ADMC Hà Nội
188 Công ty Luật TNHH Lê và Liên danh LE AND ASSOCIATES LAW FIRM Hà Nội
189 Văn phòng Luật sư Lê và Đồng sự LE & PARTNERS Hà Nội
190 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL AGL INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED AGL IP Hồ Chí Minh
191 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Innetco - Hoàng Phúc HOANG PHUC - INNETCO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INNETCO CO., LTD Hà Nội
192 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT Hoàng Phi HOANG PHI INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HOANG PHI INVEST & I.P CO.,LTD Hà Nội
193 Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D S&D INVESTMENT AND RESEACH COMPANY LIMITED S&D INVEST CO., LTD Hà Nội
194 Công ty TNHH Tư vấn Quốc dân CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC DÂN NACI CO.,LTD Hà Nội
195 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG BFG INDUSTRIAL PROPERTY COMPANY LIMITED BFG IP CO., LTD Hà Nội
196 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS DREWMARKS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED DREWMARKS CO., LTD. Hà Nội
197 Công ty TNHH GK & ASSOCIATES GK & ASSOCIATES COMPANY LIMITED GK & ASSOCIATES Hồ Chí Minh
198 Công ty TNHH sở hữu trí tuệ S&O S&O INTERLLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED S&O IP CO., LTD Hồ Chí Minh
199 Công ty Luật TNHH SIPCO SIPCO LAWYERS & IP AGENTS Hà Nội
200 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Quốc tế IP - PROVIP (Xóa tên) IP - PROVIP INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED IP - PROVIP CO., LTD. Hà Nội
201 Công ty Luật TNHH ZC (VIỆT NAM) ZC VN. Hồ Chí Minh
202 Công ty Luật TNHH PTVN PTVN LEGAL LLC. Hà Nội
203 Công ty TNHH TRUST LINK TRUST LINK COMPANY LIMITED TRUST LINK CO., LTD. Hồ Chí Minh
204 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO INVENTIO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INVENTIO CO., LTD. Hà Nội
205 Công ty Luật TNHH Nhất An INVESTONE LAW FIRM INVESTONE Hà Nội
206 Công ty Luật TNHH VIETTHINK VIETTHINK LAW FIRM Hà Nội
207 Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt VIETLAW SOLUTIONS FIRM Hồ Chí Minh
208 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt Nam VIET NAM IPS INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED COMPANY VIET NAM IPS INTERPRO CO.,LTD Hà Nội
209 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương DONG DUONG INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED DONG DUONG IP CO., LTD. Hồ Chí Minh
210 Công ty Luật TNHH Liên Việt LEGAL LINK Hà Nội
211 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ NEWAVE NEWAVE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Hà Nội
212 Công ty TNHH KEDA IP KEDA IP COMPANY LIMITED KEDA IP CO.,LTD Hồ Chí Minh
213 Công ty TNHH IPVC IPVC COMPANY LIMITED IP.VC CO., LTD. Hà Nội
214 Văn phòng Luật sư Long Nguyễn LONG NGUYEN LAW OFFICE Hồ Chí Minh
215 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT NTT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED COMPANY NTT IP CO., LTD. Hà Nội
216 Công ty Luật TNHH LINK &PARTNERS LINK &PARTNERS Hà Nội
217 Công ty Luật TNHH Tư Luật PRIVATE LAW FIRM Hồ Chí Minh
218 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á VIET A INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VIET A IP CO.,LTD Hà Nội
219 Công ty Luật TNHH ANT ANT LAWYERS COMPANY LIMITED Hà Nội
220 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WORLD - IP WORLD - IP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WORLD - IP CO., LTD. Hà Nội
221 Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật LPVN LPVN LAW FIRM Hồ Chí Minh
222 Công ty TNHH Tư vấn IPNG IPNG CONSULTANCY COMPANY LIMITED IPNG CO., LTD. Hà Nội
223 Công ty TNHH MARKPAT IP & LEGAL MARKPAT IP & LEGAL COMPANY LIMITED MARKPAT IP & LEGAL CO., LTD. Hà Nội
224 Công ty Luật TNHH DAZPRO DAZPRO LAW COMPANY LIMITED Hà Nội
225 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T M.I.T INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED M.I.T IP CO., LTL. Hà Nội
226 Công ty Luật TNHH Minh Khuê MK LAW FIRM Hà Nội
227 Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP GREENIP INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED GREENIP CO., LTD. Hà Nội
228 Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ IPT IPT INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY COMPANY LIMITED IPT CONSULTANCY Hồ Chí Minh
229 Công ty TNHH Luật sở hữu trí tuệ Bắc Hà (Xóa tên) BAC HA LAW INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Hà Nội
230 Công ty TNHH SHTT A&N A&Z INTELLECTUAL PROPERTY CO.,LTD. A&Z IP Hồ Chí Minh
231 Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc tế CIS LAW FIRM Hồ Chí Minh
232 Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự NGUYEN VA CONG SU INTERNATIONAL LAW COMPANY LIMITED. NVCS INTERLAW Hồ Chí Minh
233 Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn ASSOCIATES V&N LAW FIRM Hà Nội
234 Công ty TNHH Dịch vụ SHTT BIG5 BIG5 INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED BIG5 IP CO., LTD. Hà Nội
235 Công ty Luật TNHH SOLIS SOLIS LAW Hà Nội
236 Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam IBPRO LEGAL CO., LTD. Hà Nội
237 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và SHTT INTERFIVE INTERFIVE INTELLECTUAL PROPERTY AND INVESTMENT CONSULTATION COMPANY LIMITED INTERFIVE CO., LTD. Hà Nội
238 Công ty TNHH SHTT Việt Nam IP IP VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VIETNAM IP Hà Nội
239 Công ty TNHH Tư vấn IPATH IPATH CONSULTING LIMITED COMPANY IPATH CONSULT CO., LTD. Hà Nội
240 Công ty Luật TNHH VINA.IP VINA.IP LAW FIRM Hồ Chí Minh
241 Công ty TNHH SHTT DKAL Việt Nam DKAL VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED DKAL IP CO., LTD. Hà Nội
242 Công ty TNHH Tư vấn THB THB CONSULTING COMPANY LIMITED THB CONSULTING CO., LTD. Hà Nội
243 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ RACHEL RACHEL INVESTMENT CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED RACHEL CO., LTD. Hồ Chí Minh
244 Công ty TNHH IP LEADER IP LEADER COMPANY LIMITED IP LEADER CO., LTD. Hồ Chí Minh
245 Công ty TNHH Hoa Mi HOAMI COMPANY LIMITED HOAMI Hồ Chí Minh
246 Công ty TNHH Poolsourcing Toàn Cầu (Xóa tên) POOLSOURCING GLOBAL COMPANY LIMITED POOLSOURCING GLOBAL., LTD. Hà Nội
247 Công ty TNHH SHTT Tâm Luật và Cộng sự TAM LUAT INTELLECTUAL PROPERTY & PARTNER COMPANY LIMITED TÂM LUẬT Hồ Chí Minh
248 Công ty TNHH Ipcells & Cộng sự IPCELLS & ASSOCIATES COMPANY LIMITED IPCELLS & ASSOCIATES CO., LTD., Hà Nội
249 Công ty TNHH SHTT WINIP và Cộng sự WINIP & PARTNERS INTELLECTUAL PROPERTY CO.,LTD WINIP & PARTNERS Hà Nội
250 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư công nghệ IPS IPS TECHNOLOGY INVESTMENT AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY Hà Nội
251 Công ty cổ phần FAS INVEST FAS INVEST JOINT STOCK COMPANY FAS INVEST JSC Hồ Chí Minh
252 Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm TUE LAM LAW FIRM Hà Nội

Xem thêm:

Nguồn dữ liệu: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Ngày cập nhật: 21/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50