Tổng hợp các văn bản về Sở hữu trí tuệ

Tổng hợp các văn bản về Sở hữu trí tuệ

Dưới đây là toàn bộ các Luật, Nghị định, Thông tư về Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. InvestOne Law Firm sẽ luôn cập nhật trong bài viết này.

TTSỐ VĂN BẢNNGÀY BAN HÀNHTÊN GỌI/TRÍCH YẾU

LUẬT

1.33/2005/QH1114/06/2005Bộ luật Dân sự (phần sở hữu trí tuệ)
2.50/2005/QH1129/11/2005Luật Sở hữu trí tuệ
3.36/2009/QH1219/06/2009Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)
4.80/2006/QH 1129/11/2006Luật chuyển giao công nghệ

NGHỊ ĐỊNH

5.100/2006/NĐ-CP21/9/2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
6122/2010/NĐ -CP31/12/2010Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
7.103/2006/NĐ-CP22/9/2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
8.105/2006/NĐ-CP22/9/2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
9.172/2007/NĐ-CP 

28/11/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
10.133/2008/NĐ-CP31/12/2008Hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (khoản 1 Điều 13)
11.47/2009/NĐ-CP13/5/2009Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
12.49/2009/NĐ-CP21/5/2009Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 8, )
13.35/2006/NĐ-CP31/3/2006Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (khoản 2 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 19)
14.89/2006/NĐ-CP3/9/2006Nghị định về nhãn hàng hóa (Đ12)
15.97/2008/NĐ-CP28/8/2008Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (khoản 1 Điều 19)
16.

 

71/2007/NĐ-CP03/05/2007Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (Điểm d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 17, Điều 29)
17.88/2010/NĐ-CP16/08/2010Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
18.97/2010/NĐ-CP21/09/2010Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

THÔNG TƯ

1901/2007/TT– BKHCN14/2/207Hướng dẫn thi hành nghị định số 13/2006/NĐ – CP của Chính Phủ.
2001/2008/TT-BKHCN25/02/2008Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
21.04/2009/TT-BKHCN27/03/2009Sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
22.18/2011/TT-BKHCN22/07/2011Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2007/TT– BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/07/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009.
23.04/2012/TT-BKHCNSửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 Hướng dẫn thu hồi Thẻ giám định viện sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011.
24.18/2013/TT-BKHCNHướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính Phủ

Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50