Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu còn gọi là Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu. Theo luật cũ, hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký với cơ quan nhà nước về Sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ. Nhưng theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 thì từ sau ngày 14/01/2019 các hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên mà không cần phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ như trước nữa. Các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã ký kết trước ngày 14 tháng 01 năm 2019 cũng sẽ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

  • Chủ sở hữu quyền chỉ được quyền chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ;
  • Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Quyền chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau:

  1. Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; (Do InvestOne chuẩn bị)
  2. Bản gốc hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của các bên; (Trường hợp chưa có hợp đồng InvestOne sẽ soạn thảo cho các bên ký)
  3. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne);
  4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dự định chuyển nhượng; (Khách hàng cung cấp)
  5. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; (Khách hàng cung cấp hoặc InvestOne soạn thảo cho khách ký)
  6. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của Bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; (InvestOne soạn thảo)
  7. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng

1. Chuẩn bị hồ sơ
Luật sư InvestOne sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
2. InvestOne soạn thảo hồ sơ pháp lý.
3. InvestOne thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tại Cục sở hữu trí tuệ.
Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi quá trình thẩm định và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thẩm định.
4. Nhận kết quả
Quý khách nhận kết quả là Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và Quyết định ghi nhận việc chuyển nhượng văn bằng.

Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận tiếp nhận hồ sơ.

Xem thêm:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50