Chuyển nhượng Quyền tác giả/Quyền liên quan

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền tác giả/quyền liên quan của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều kiện chuyển nhượng

 • Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm.
 • Trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.
 • Việc chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan được thực hiện dựa trên hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng phải lập thành văn bản, bao gồm những nội dung sau đây:
  1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  2. Căn cứ chuyển nhượng;
  3. Giá, phương thức thanh toán;
  4. Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  5. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Sau khi soạn thảo hợp đồng, các bên tiến hành thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm những tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (InvestOne chuẩn bị)
 • 02 bản sao tác phẩm / bản định hình;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ (Hợp đồng chuyển nhượng);
 • Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (trường hợp quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung) (InvestOne chuẩn bị cho khách hàng ký);
 • Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne);
 • Chứng từ phí, lệ phí.

Quy trình chuyển nhượng

1. Chuẩn bị hồ sơ
Luật sư InvestOne cung cấp biểu mẫu hợp đồng và hướng dẫn quý khách chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng quyền tác giả/quyền liên quan.
2. InvestOne soạn thảo hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
3. InvestOne thực hiện thủ tục tại Cục bản quyền tác giả.
Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi quá trình thẩm định đơn và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thẩm định.
4. Nhận kết quả
Quý khách nhận kết quả là Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả theo tên của người được chuyển nhương.

Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50