Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký với cơ quan nhà nước về Sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm các tài liệu sau:

  1. Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng sáng chế/giải pháp hữu ích; (InvestOne chuẩn bị)
  2. Bản gốc hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của các bên; (Khách hàng cung cấp, trong trường hợp chưa có hợp đồng InvestOne sẽ soạn thảo cho các bên ký)
  3. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne);
  4. Bản gốc Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích dự định chuyển nhượng; (Khách hàng cung cấp)
  5. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; (khách hàng cung cấp hoặc InvestOne soạn thảo cho khách ký)
  6. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình thực hiện

1. Chuẩn bị hồ sơ
Luật sư InvestOne sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích.
2. InvestOne soạn thảo hồ sơ pháp lý.
3. InvestOne thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ.
Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi quá trình thẩm định và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thẩm định đơn.
4. Nhận kết quả
Quý khách sẽ nhận kết quả là Bản gốc Bằng độc quyền Sang chế/ GIải pháp hữu ích và Quyết định ghi nhận việc Chuyển nhượng bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận tiếp nhận hồ sơ.

Xem thêm:

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50