Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ phải trải qua các giai đoạn thẩm định, nếu đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật, Cục sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng cho chủ sở hữu nhãn hiệu đó. Sau khi được cấp văn bằng, nếu Chủ sở hữu nhãn hiệu có nhu cầu thay đổi nội dung văn bằng bảo hộ thì cẩn phải tiến hành thủ tục ghi nhận sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Theo quy định, thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ mất khoảng 1 tháng xử lý đơn là xong chứ không lâu như đăng ký nhãn hiệu mới.

Những trường hợp sửa đổi:

Hồ sơ pháp lý

 1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (do InvestOne chuẩn bị);
 2. Bản gốc văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 3. Nếu thay đổi tên, địa chỉ thì cung cấp tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ:
  • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ;
  • Các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ;
 4. Nếu thay đổi quyền sở hữu thì cung cấp tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Nếu thay đổi mẫu nhãn hiệu thì cung cấp Hình ảnh mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi;
 6. Nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cần Quy chế sử dụng nhãn hiệu đã sửa đổi (do InvestOne chuẩn bị)
 7. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne)

Quy trình thực hiện

1. Chuẩn bị tài liệu
Luật sư InvestOne sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị các tài liệu cần thiết tùy theo nội dung sửa đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
2. InvestOne tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý
3. InvestOne thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
4. InvestOne theo dõi quá trình thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi
5. Nhận kết quả
Quý khách nhận kết quả là: Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có Ghi nhận sửa đổi ở trang cuối của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Liên hệ InvestOne để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50