Nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Mặc dù pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành đã quy định và hướng dẫn đầy đủ về thủ tục đăng ký nhãn hiệu nhưng phần lớn các bạn không am hiểu về luật sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi có ý định …

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia, các nước trên thế giới đã thống nhất thành lập Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid. Với hệ thống này, bạn chỉ cần làm thủ tục …

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu là việc làm cần thiết để kiểm tra và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Dựa vào kết quả tra cứu để có hướng chỉnh sửa nhãn hiệu sao cho phù hợp, đáp ứng được các điều kiện …

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng này phải được thực hiện dưới hình thức hợp …

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp cho đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu muốn được tiếp tục bảo hộ, chủ sở hữu phải …

Đăng ký bảo hộ Slogan

Slogan (khẩu hiệu) là cụm từ hoặc câu nói được sử dụng làm tiêu chí và đặc điểm của doanh nghiệp. Slogan thường ngắn gọn và súc tích, ví dụ câu slogan của các công ty nổi tiếng “Viettel hãy nói theo cách của bạn”; …
0904.55.99.50