Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An Toàn Thực Phẩm

Đầu tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật An Toàn Thực Phẩm thì có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc công bố sản phẩm, đặc biệt là hồ sơ công bố thực phẩm chức năng.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50