Bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài để doanh nghiệp nộp trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Quy định về việc doanh nghiệp bắt buộc phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động được nêu trong Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH​ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50