Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10, đã thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50