Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Doanh nghiệp thuê lao động là người nước ngoài làm việc trên 3 tháng sẽ cần sử dụng mẫu đơn này.

Một số trường hợp ngoại lệ xem tại đây: Những trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Về thủ tục các bạn xem tại đây: Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Một số văn bản dung lượng quá lớn hoặc do lỗi đường truyền không thể xem được, bạn vui lòng tải lại (F5) cửa sổ trình duyệt hoặc tải về xem trên máy tính.

0904.55.99.50