Phân biệt tên thương mại và nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Tên thương mại và nhãn hiệu là 2 khái niệm khác nhau nhưng nhiều người vẫn bị hiểu nhầm. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt của 2 thuật ngữ này.

Tiêu chí Tên thương mại Nhãn hiệu
Khái niệm Khái niệm tên thương mại được quy định tại Khoản 21 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Xem thêm: Tên thương mại là gì?

Khái niệm nhãn hiệu được quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Xem thêm: Nhãn hiệu là gì

Vai trò Tên thương mại dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác. Nhãn hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác nhau.
Điều kiện bảo hộ Tên thương mại mặc định được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Là dấu hiệu có thể nhìn thấy được bằng mắt.

Có khả năng phân biệt sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của chủ thể đăng ký với các chủ thể khác trong cùng lĩnh vực.

Căn cứ xác lập quyền Không cần đăng ký, dựa vào hành vi sử dụng thực tế hợp pháp của tên thương mại đó. Phải đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Thời hạn bảo hộ Bảo hộ không xác định thời gian, chấm dứt khi không còn sử dụng. 10 năm, có thể gia hạn.
Phạm vi bảo hộ Lãnh thổ Việt Nam. Đăng ký tại quốc gia nào thì được bảo hộ ở quốc gia đó.
Chuyển giao Tên thương mại chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng với điều kiện là việc chuyển nhượng tên thương mại kèm theo việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhãn hiệu có thể là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng chuyển quyền sử dụng.
Số lượng Tên thương mại là duy nhất đối với mỗi doanh nghiệp Một doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 28/11/2018


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50