Thông tư hướng dẫn xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Biển tên công ty

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo đó, Thông tư này gồm 4 chương và 12 Điều quy định phạm vi điều chỉnh và căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả; trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đồng thời, Thông tư quy định cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp kết luận hoặc quyết định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương III Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

Thông tư cũng nêu rõ, biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm chỉ áp dụng khi doanh nghiệp vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp vi phạm theo Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thỏa thuận của các bên.

Việc đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Còn biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp theo quyết định xử phạt hành chính của người có thẩm quyền và doanh nghiệp vi phạm không gửi báo cáo giải trình theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 209, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đến phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2016./.

Xem thêm:

Ngày cập nhật: 09/08/2019


Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

0904.55.99.50