Nộp đơn sáng chế quốc tế

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Các cá nhân, tổ chức muốn bảo hộ sáng chế ở quốc gia nào có thể tiến hành nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trực tiếp tại quốc gia đó. Nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí ngay với cả những nhà sáng chế ở các tổ chức lớn có tiềm lực kinh tế, tài chính và nhân lực. Chính vì thế, Hiệp ước về hợp tác sáng chế – Patent Cooperation Treaty (PCT) ra đời để giải quyết vấn đề này.

Giới thiệu về Hiệp ước Hợp tác sáng chế

Hiệp ước hợp tác sáng chế – Patent Cooperation Treaty (PCT) được ký kết ngày 19/06/1970 tại Washington, Mỹ. Cho đến nay có 152 quốc gia thành viên, trong đó Việt Nam đã tham gia Hiệp ước này từ năm 1993.

PCT có các mục tiêu cơ bản là tạo ra một hệ thống đăng ký sáng chế hiệu quảtiết kiệm hơn so với các cách thức nộp từng đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế ở từng quốc gia trước đây. Việc này mang lợi ích cho cả người nộp đơn và các cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, một trong các mục đích khác của PCT là nhằm thúc đẩy sự trao đổi thông tin kỹ thuật có trong các tư liệu sáng chế giữa các quốc gia và cộng đồng khoa học liên quan.

Với các mục tiêu như thế, PCT là một hệ thống quy định một thủ tục nộp đơn không phức tạp cho người nộp đơn và đạt kết quả cuối cùng là được cấp bằng độc quyền sáng chế tại nhiều quốc gia khác nhau. Cần phải nhận thức rõ rằng đây là hệ thống quy định về cách thức nộp đơn quốc tế chứ không phải là quy định về việc cấp bằng độc quyền sáng chế quốc tế. Thực chất không có cái gọi là bằng độc quyền sáng chế quốc tế, việc cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ được thực hiện tại từng quốc gia thành viên theo yêu cầu của người nộp đơn sáng chế.

Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trách nhiệm của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

 • Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;
 • Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để người nộp đơn chuyển cho Văn phòng quốc tế và Cơ quan tra cứu quốc tế theo quy định của Hiệp ước hợp tác về sáng chế – PCT (sau đây gọi là “Hiệp ước”);
 • Kiểm tra các khoản lệ phí có được nộp đúng hạn hay không;
 • Kiểm tra và xử lý đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam theo quy định của Hiệp ước;
 • Kiểm tra đối tượng yêu cầu bảo hộ để xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn có thuộc diện bí mật quốc gia hay không. Nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ của đơn sáng chế thuộc diện bí mật quốc gia thì không tiến hành các công việc tiếp theo và các khoản lệ phí sẽ được hoàn trả cho người nộp đơn, trừ lệ phí gửi và lệ phí sao đơn quốc tế;
 • Gửi một bộ hồ sơ đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam cho Văn phòng quốc tế và một bộ cho Cơ quan tra cứu quốc tế;
 • Gửi và nhận thư từ người nộp đơn và từ các cơ quan quốc tế.

Tài liệu cần khi nộp đơn sáng chế quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

 1. Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt nam được làm bằng tiếng Anh (do InvestOne  soạn thảo và ký cho người nộp đơn sáng chế);
 2. Bản mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ (nếu có) bằng tiếng Anh (do Investone hướng dẫn hoặc thực hiện viết và dịch ra tiếng Anh);
 3. Giấy ủy quyền (do InvestOne hỗ trợ soạn thảo và người nộp đơn ký);
 4. Các tài liệu có liên quan (ví dụ tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên…);
 5. Phí và lệ phí nộp đơn quốc tế.

Quy trình nộp đơn sáng chế quốc tế

1. Nhận thông tin của khách hàng về sáng chế muốn được nộp đơn quốc tế.
2. Tư vấn cho khách hàng
Luật sư InvestOne sẽ tư vấn cho quý khách các thông tin, thủ tục, quyền lợi,… khi nộp đơn sáng chế quốc tế và đánh giá sơ bộ khả năng sáng chế được bảo hộ.
3. InvestOne soạn thảo hồ sơ pháp lý
4. InvestOne thực hiện thủ tục tại Cục sở hữu trí tuệ
Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi quá trình và giải quyết mọi sự cố phát sinh trong quá trình thẩm định đơn.

Giai đoạn Công việc

Nộp đơn

Đơn sáng chế quốc tế được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm nhận đơn, thu phí và lệ phí, kiểm tra và xử lý đơn quốc tế theo quy định của Hiệp ước PCT, gửi đơn cho văn phòng quốc tế (WIPO) và cơ quan tra cứu quốc tế.

Tra cứu quốc tế

Đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam được tra cứu tại một trong các cơ quan sở hữu trí tuệ: Áo; Úc; Nga; Hàn Quốc; Thụy Điển; Cơ quan sáng chế châu Âu. Kết quả tra cứu quốc tế sẽ có sau 16 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc 9 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên.

Công bố đơn

Sau khi nhận đơn PCT có nguồn gốc tại Việt Nam được công bố trên công báo của PCT (PCT Gazette) sau 18 tháng kể từ ngày ưu tiên (là ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên)

Thẩm định sơ bộ quốc tế (tùy theo yêu cầu của người nộp đơn)

Đưa ra ý kiến sơ bộ và không có tính ràng buộc về việc yêu cầu bảo hộ trong đơn PCT có đáp ứng tiêu chuẩn về tính mới, trình độ sáng tạo, và khả năng áp dụng công nghiệp hay không.

Xử lý đơn trong giai đoạn nộp vào quốc gia là thành viên PCT

Hết thời hạn từ 30-31 tháng kể từ ngày ưu tiên (hoặc là ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên), người nộp đơn sáng chế cần phải tiến hành các thủ tục yêu cầu bảo hộ sáng chế tại các nước là thành viên Hiệp ước PCT mà người nộp đơn lựa chọn. Sau đó, đơn này sẽ được xét nghiệm theo Quy định của từng nước.

5. Kết quả khách hàng nhận được là Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế tại các quốc gia đã yêu cầu bảo hộ.

InvestOne hỗ trợ sau đăng ký

 • Tư vấn về cách thực hiện quyền đối với sáng chế tại các quốc gia mà sáng chế đã được bảo hộ;
 • Tư vấn và thực hiện giải quyết tranh chấp, xử lý các hành vi xâm phạm quyền liên quan đến sáng chế;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục chuyển giao quyền cho chủ thể khác;
 • Tư vấn và thực thiện thủ tục sửa đổi bằng độc quyền sáng chế;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực các Bằng độc quyền sáng chế;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

Liên hệ InvestOne nếu bạn cần tư vấn.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50