Sáng chế & Giải pháp hữu ích

Sáng chế & Giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế / giải pháp hữu ích

Sáng chế có thể coi là đối tượng phức tạp nhất trong các đối tượng sở hữu trí tuệ nên thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế cũng rất phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi nhiều điều kiện khắt …

Nộp đơn sáng chế quốc tế

Các cá nhân, tổ chức muốn bảo hộ sáng chế ở quốc gia nào có thể tiến hành nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trực tiếp tại quốc gia đó. Nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí ngay với …

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Chuyển nhượng Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích đó chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới …
0904.55.99.50