Thủ tục sửa đổi Bằng độc quyền Sáng chế/giải pháp hữu ích

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích là thủ tục khó do tính chất phức tạp và giá trị vô cùng lớn của loại tài sản trí tuệ này. Do đó bạn nên ủy quyền cho công ty có thẻ đại diện sở hữu công nghiệp như InvestOne thay mặt thực hiện.

Hồ sơ pháp lý

 1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (do InvestOne chuẩn bị);
 2. Bản gốc Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
 3. Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ)
  • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ.
  • Các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ.
 4. Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ
  • Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Bản mô tả và Yêu cầu bảo hộ sửa đổi (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ);
 6. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne)

Quy trình thực hiện

1. Hướng dẫn chuẩn bị tài liệu
Bạn sẽ được luật sư InvestOne hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết tùy theo yêu cầu sửa đổi thông tin trên Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích
2. InvestOne tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý
3. InvestOne thực hiện Thủ tục sửa đổi Văn bằng bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
4. InvestOne theo dõi quá trình thẩm định đơn
5. Nhận kết quả
Quý khách nhận kết quả là: Văn bằng gốc bảo hộ độc quyền Sáng chế / Giải pháp hữu ích ghi nhận thông tin sửa đổi ở trang cuổi của bằng.

Liên hệ InvestOne nếu bạn cần tư vấn.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50