Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

InvestOne là đại diện sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ hiện hành, Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích, chủ sở hữu văn bằng phải làm thủ tục nộp phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực mỗi năm.

Lệ phí duy trì hiệu lực có thể nộp muộn hơn thời hạn nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực bao gồm các tài liệu sau:

  1. Công văn yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích (InvestOne chuẩn bị);
  2. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne);
  3. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình thực hiện:

1. Ký giấy ủy quyền
Luật sư InvestOne sẽ gửi giấy ủy quyền cho bạn ký nhận.
2. InvestOne soạn thảo công văn yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.
3. InvestOne thực hiện thủ tục duy trì tại Cục sở hữu trí tuệ.
Luật sư của chúng tôi sẽ theo dõi quá trình thẩm định và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thẩm định đơn.
4. Nhận kết quả
Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận thông tin về yêu cầu duy trì hiệu lực đã được nộp vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế.

Liên hệ InvestOne nếu bạn cần tư vấn.

CÔNG TY LUẬT TNHH NHẤT AN (InvestOne Law Firm)

Địa Chỉ: Phòng 6, Tầng 6, Tháp B, Tòa nhà CTM Complex, 139 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hotline: 0904.55.99.50
Điện Thoại: (+84) 24 32242476
Fax: (+84) 24 32242475
Email: info@investone.com.vn
"Chỉ có chuyên môn hóa mới giúp nâng cao hiệu quả công việc. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không phải chuyên môn của bạn. Nếu cần giải quyết các thủ tục pháp lý, hãy để chúng tôi lo!"

Gửi yêu cầu tư vấn

0904.55.99.50